Na základě vlastních zkušeností nabízíme služby pro zajištění správy nemovitostí pro daného vlastníka nemovitosti či nájemce tak, aby se klient mohl soustředit pouze na svůj byznys.

Služby zajišťované pro vlastníky nemovitostí

Služby zajišťované pro nájemce

Jiří Janda

Svahová 5
431 21 Boleboř

tel.: 736 490 694
e-mail: jiri@janda-proxon.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21710
IČO 49679961, DIČ CZ 49679961, bankovní spojení KB č.ú. 115-217190247/0100